Kom ihåg

Om det alls är möjligt, vänta med irreversibla behandlingar tills ditt barn kan ge informerat samtycke och gör ingenting utan att ge åldersadekvat förklaring till ditt barn.

När det gäller behandlingar, medicinska eller kirurgiska, ta gott om tid på er för att förstå och planera ert barns nästa steg. Endast mycket få interventioner är akuta.

Tillåt inte läkare som inte har erfarenhet av DSD att behandla ditt barns DSD. Be alltid om en remiss till ett multidisciplinärt team.

Be om psykologiskt stöd om du möter problem som du känner att du inte kan hantera ensam.

Du och ditt barn kan behöva personer utanför familjen som känner till diagnosen och kan ge stöd.