Pojke eller flicka?

En del pojkar och flickor beter sig eller leker inte som typiska pojkar eller flickor. Exempelvis kan en flicka tycka om leksaker och aktiviteter som vanligtvis är förknippade med pojkar, föredra att leka med pojkar. Det behöver inte betyda att hon inte trivs som flicka eller att leva som flicka. Lyckligtvis är det mycket få barn med DSD som funderar över sin könstillhörighet, men några kan känna sig osäkra för längre eller kortare tid när de växer upp. Detta kan hända även om det inte finns några synliga tecken på DSD och utan att någon har ifrågasatt om de är pojkar eller flickor. Sådana tankar, även om de är förståeliga, är inte alltid lätt att förhålla sig till. Det kan leda till att både föräldrar och äldre syskon oroar sig för något som kanske inte nödvändigtvis oroar barnet själv. Det som verkligen spelar roll är hur man upplever sig själv, det kan vara som pojke eller flicka eller på annat sätt; se länk nedan. Det är viktigare att bli respekterad för vem man är. Inga kroppsliga kännetecken kan överkomma den egna känslan av att vara pojke/man eller flicka/kvinna. En flicka med manliga XY kromosomer som alltid har upplevt sig själv som flicka, är en flicka. Att försöka tvinga någon in i en identitet är omöjligt och därför skadligt. De få barn som är uppenbart olyckliga över sin könstillhörighet under långa perioder kan behöva samtala med någon som är specialist på detta område. Klicka här för länkar till kliniker.

Länkar till hemsidor om gender/kön