Niet vergeten

Als het mogelijk is, wacht dan tot je kind in staat is om zelf goed geïnformeerd toestemming te geven voor onomkeerbare behandelingen. Laat deze behandelingen niet geven voordat dat je je kind een uitleg hebt gegeven over wat er gaat gebeuren dat past bij zijn/haar leeftijd.  

Als het om medische behandeling gaat, hormonaal of chirurgisch, neem dan van tevoren genoeg tijd om goed te begrijpen wat er gaat gebeuren en plan de volgende stappen van je kind. Bedenk dat er maar heel weinig ingrepen echt medisch noodzakelijk zijn.

Laat artsen zonder ervaring met DSD niet de DSD van voor jouw kind behandelen. Vraag altijd naar een gespecialiseerd multidisciplinair team.

Voel je vrij om te vragen naar extra begeleiding en breng die zaken ter sprake waarvan je het idee hebt dat je die niet goed alleen aankunt.

Jij en je kind kunnen anderen buiten het gezin nodig hebben die op de hoogte zijn van de DSD van je kind en je kunnen steunen.