Ulotka informacyjna

Wszystkie istotne informacje związane z badaniem dsd-Life znajdują się w ulotce informacyjnej.

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Medyczny w Lodzi
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności

Prof. Dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Tel. +48 42 633-07-05
e-mail

Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Klinika Endokrynologii i Diabetologii

Dr med. Maria Szarras-Czapnik
Tel. +48 22 815-70-66
e-mail