Pamiętaj

Jeśli to możliwe, poczekajcie aż Wasze dziecko będzie w odpowiednim wieku do wyrażenia pełnej zgody na nieodwracalne zabiegi.

Kiedy dochodzi do leczenia, hormonalnego lub chirurgicznego, miejcie wystarczającą ilość czasu, aby zrozumieć i zaplanować dalsze etapy postępowania u dziecka. Tylko nieliczne działania medyczne wymagają natychmiastowego działania.

Nie pozwalajcie zajmować się Waszym dzieckiem z ZRP lekarzom, którzy nie mają doświadczenia w tej dziedzinie. Zawsze proście o skierowanie do ośrodka, w którym działa wielospecjalistyczny zespół.

Bez skrępowania proście o konsultacje, jeśli czujecie, że nie poradzicie sobie sami ze wszystkimi problemami.

Wy oraz Wasze dzieci możecie potrzebować kogoś spoza rodziny, kto zna to zaburzenie i może udzielić wsparcia.