Betydelsen av multidisciplinära team

Beroende på när i ditt barns liv du får reda på ditt barns tillstånd, står du inför olika frågor. Det kan vara saker du aldrig har hört talas om förut, både medicinska och psykologiska. Det kan till och med hända att er familjeläkare/husläkare inte kan svara på dina frågor.

Ett multidisciplinärt team (MDT) för DSD kan hjälpa dig att förstå diagnosen och guida dig genom eventuella ingrepp och behandlingar som kan behövas. Teamet bör ha en barnendokrinolog, en barnpsykolog/psykiater och en barnurolog. Andra specialiteter som kan vara inblandade är till exempel en gynekolog. Dessa experter lägger ihop de olika aspekterna av DSDn för att förstå vilken behandling, om någon, som kan vara den rätta för ditt barn. Detta hjälper dig att ge verkligt informerat samtycke till eventuella behandlingar.

Ett specialiserat MDT kan också samarbeta med husläkaren och för att ge information. Om ni inte har kontakt med ett MDT än kan husläkaren hjälpa till att ta kontakt med centret där ett sådant finns.